Strict Standards: Declaration of NewsModel::getList() should be compatible with Rmg_Model::getList($page = 0, $limit = 0, $sort = Array, $cols = Array, $fetchType = 'all', $getNumRows = true) in /home/bsgold/public_html/application/_models/NewsModel.php on line 3
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА “ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО” АД - Феста Винарна

„Ръководството на “ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО” АД, заедно със своите служители и работници, работи за непрекъснато подобряване на предлаганите продукти, осигурявайки само качествена и безопасна продукция, отговаряща на потребностите и очакванията на клиентите и заинтересованите страни, както и на всички приложими нормативни изисквания.

За постигане на тази политика, ръководството ежегодно определя цели, подходящи за контекста, в който функционира системата за управление, като осигурява ангажимента на всички сътрудници за тяхното постигане.

 

 

Това ще бъде изпълнено чрез:

 

 1. Стремеж за удовлетворяване потребностите и очакванията на клиентитеи заинтересованите страни, при спазване на приложимите нормативни актове.
 2. Максимално ангажиране на ръководните кадри, служителите и работниците от всички нива за подобряване на качеството на продукцията, предлагана от фирмата.
 3. Подобряване качеството на труда и продукцията чрез обновяване на производството, преминаване към съвременни технологии и методи на управление.
 4. Ясно определени роли, отговорности и правомощия по отношение на качеството и безопасността на продуктите на всеки служител на дружеството и осигуряване на условия за изпълнението им.
 5. Развиване в ръководния и изпълнителски персонал на старание и лични умения за отговорност и прецизност при изпълнение на изискванията към продукцията и демонстрирането им пред клиентите и заинтересованите страни.
 6. Утвърждаване на доверие и коректност в отношенията с клиентите и заинтересованите страни.
 7. Запознаване на всеки служител с политиката по качество и безопасност и определяне отговорността му за реализирането й.
 8. Осигуряване процесите, включени в обхвата на системата за управление, да предоставят предвидени изходни резултати.
 9. Усъвършенстване организацията на производствената дейност, чрез анализ на резултатите от нея и степента на удовлетвореност на клиентите и заинтересованите страни.
 10. Създаване на безопасни хранителни продукти, отговарящи на действащата нормативна уредба в страната, както и държавите на нашите клиенти.
 11. Подчиняване дейността на фирмата на изискванията на всички приложими нормативни актове и изискванията на стандарта за управление на качеството ISO 9001:2015 и НАССР.
 12. Обвързване с отговорността за качество на всички нива от Изпълнителния Директор до изпълнителите.
  1. Ангажимент за непрекъснато подобряване на системата за управление.

 


СПОДЕЛИ С ПРИЯТЕЛИ


обратно към всички новини